Кафедра права заснована у 1996 році та забезпечує освітню підготовку з юридичних дисциплін на всіх факультетах Хмельницького національного університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017 року №86-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Хмельницькому національному університету  було видано ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право і кафедра права розпочала підготовку фахівців, які мають необхідний рівень правових знань і здатні працювати на рівні сучасних вимог в сфері юриспруденції. Підготовка за спеціальністю «Право» забезпечує набуття студентами високого рівня юридичних знань, загальної культури та правосвідомості, володіння навичками цивілізованого ведення бізнесу. Такі знання надають викладачі, 80% з яких є практиками в різних галузях юриспруденції.

Кафедра неодноразово займала призові місця в рейтингу університету в групі кафедр гуманітарної та природничо-наукової підготовки.

Колектив кафедри проводить наукове дослідження на тему «Адаптація законодавчих інститутів України до правової системи Європейського Союзу». Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну наукову діяльність: щорічно публікуються наукові статті, приймається участь у наукових конференціях.

На кафедрі сьогодні  працює 12 викладачів, з них  – доктор юридичних наук, сім кандидатів юридичних наук, кандидат політичних наук, кандидат педагогічних наук. Вчене звання доцента мають шість викладачів.

Колектив кафедри докладає багато зусиль для залучення студентів до наукової роботи. При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки “Історія і теорія держави і права”,  «Молодь і закон». Студенти беруть участь в роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій.
Кафедра приділяє велику увагу і виховній роботі зі студентами. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, що дає можливістьналагодити тісний контакт зі студентами, пізнати їх потреби, розширити інтереси, допомогти сформувати колектив та позитивно впливати на психологічну атмосферу в групах.

Контактна інформація:

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус, ауд. 4-416

e-mail: pravoxnu@ukr.net

фейсбук: https://www.facebook.com/kafedrapravakhnu/

Контакти викладачів кафедри Е-mail Графік консультацій

2 семестр 2020-2021 н.р.

Вавринчук Микола Пророкович 1vnp610@ukr.net Вівторок         12.00 – 13.00
Герц Алла Анатоліївна agerc@ukr.net П’ятниця         15.00-16.30
Довгань Валерій Іванович valeriy_dovgan@ukr.net Понеділок        15.00-16.30
Даценко Олег Федорович o.f.datsencko@ukr.net  

Середа              12.00-13.00

Когут Ольга Володимирівна kogut.ovhm@gmail.com  

Вівторок          14.30 – 15.30

 

Кравчук Степан Йосипович st_kravchuk@ukr.net  

Понеділок      17.00-18.00

Логінова Наталія Миколаївна natalialgnv@i.ua  

Середа          11.00-14.00

Логінова Світлана Миколаївна Lanalog1958@ukr.net  

Понеділок  15.00 – 16.00

Лучковська Світлана Ігорівна svetluch@gmail.com Понеділок  12.30-13.30 (чисельник)

Середа         12.30-13.30 (знаменник)

Місяць  Андрій Петрович advokm@ukr.net  

Вівторок      13.00-14.00

Присяжнюк Михайло Петрович prysyazhnyukmp@ukr.net  

Понеділок    12.30-13.30

Семенишена-Фіголь Богдана Миколаївна danusy7777@gmail.com  

Четвер         13.00 – 14.00