Вавринчук Микола Пророковичзавідувач кафедри права, кандидат політичних наук, доцент, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України. Закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського. У 2003 році в Академії Служби безпеки України захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  політичних наук на тему «Етнополітична безпека в системі національної безпеки України». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Фахівець в галузі гуманітарної політики, забезпечення національної безпеки, історії держави і права України, конституційного права України і зарубіжних країн. Автор понад 80 наукових праць і публікацій з проблемних питань забезпечення національної безпеки, публічної політики, політології, історії, юридичної деонтології та Голодомору в Україні. З них: три  монографії («Національна безпека України: теорія і практика», «Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення», «Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині»); три навчальних посібники («Національна безпека України: теорія і практика», «Політичні аспекти державного управління», «Вища освіта України і болонський процес»).

 

 

Герц Алла Анатоліївнапрофесор кафедри права, доктор юридичних наук, доцент. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

У квітні 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу». У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. У червні 2016 року в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг».

Приймає активну участь у міжнародному науковому проекті ERASMUS+ 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP “European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – ERASMUS+ HRLAW

Автор понад 70 наукових праць і публікацій в галузях цивільного, сімейного та медичного права. З них: дві монографії («Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу», «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг»); п’ять навчальних посібників («Цивільно-правова документація», «Порівняльне право про захист промислових зразків», «Порівняльне право про торговельні марки», «Екологічне право», «Правознавство»). Співавтор науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

 

 

 

Даценко Олег Федорович – старший викладач кафедри права.  Закінчив Харківський військовий університет, Міжрегіональну академію управління персоналом та Інститут підготовки суддів Одеської національної юридичної академії. Заступник начальника Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області – заступник Головного  державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області. Фахівець в галузях екологічного та земельного права. Автор близько 10 наукових праць та публікацій з  проблем екологічного права.

 

 

 

Когут Ольга Володимирівна – доцент кафедра права, кандидат юридичних наук, доцент,  відмінник освіти України. Закінчила з відзнакою історичний та юридичний факультет Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка. У 2004 році в Національній академії податкової служби захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад  60 наукових праць і публікацій з проблем адміністративного та адміністративно-деліктного права, публічної служби та антикорупційного законодавства. Серед них: монографія «Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію», навчальний посібник «Правознавство», науково-практичний посібник «Основи місцевого самоврядування».

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравчук Степан Йосипович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. У 1997 році в Академії Служби безпеки України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Актуальні проблеми виявлення та припинення екстремізму в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор більше 60-ти наукових праць у галузях міжнародного, господарського та кримінального права.  Зокрема: монографія «Економічна злочинність: український вектор», навчальні посібники («Господарське законодавство України», «Господарське  право України», «Економічна злочинність в Україні», «Основи теорії держави і права», «Правознавство»).

 

 

 

 

 

 

Логінова Світлана Миколаївна – старший викладач кафедри права, кандидат юридичних наук, суддя у відставці.

Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація юрист. Після закінчення університету займалась адвокатською діяльністю та викладала у Хмельницькому юридичному колегіумі. З 2002 року суддя Хмельницького міськрайонного суду.

У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: судоустрій, прокуратура та адвокатура на тему ” Адвокатська таємниця: теорія та практика”.

Голова Державної екзаменаційної комісії з напрямку 0304 “Право” у Хмельницькому інституті МАУП.

Автор 10 наукових праць з проблем адвокатури, судоустрою та цивільного процесу.

 

 

 

 

Лучковська Світлана Ігорівна – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. З відзнакою закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича. У 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Правові основи валютного контролю». У 2009 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор більше п’ятидесяти наукових праць з  проблем фінансового та  податкового права, зокрема  навчального посібника  «Фінансове право». Вільно володіє англійською мовою (диплом перекладача – вчителя англійської мови).

 

 

 

 

 

Місяць Андрій Петрович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та Академію адвокатури України. Адвокат, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Номінаційного комітету, Експертної ради при Національній асоціації адвокатів України, керуючий партнер АО «Адвокатська контора «Місяць та партнери». Очолює Хмельницьку обласну громадську організацію «Подільська правова ліга». Є членом правління громадської спілки «Українська Гельсинська спілка з прав людини» та громадської спілки «Мережа правового розвитку».

Заслужений юрист України. Нагороджений медаллю за заслуги у розвитку адвокатури, нагрудними знаками Національної асоціації адвокатів України, орденом Національної асоціації адвокатів України «Видатний адвокат України».

У 2014 році у Національній академії внутрішніх справ України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності».

Автор більше тридцяти наукових праць з проблем цивільного, господарського та митного права. Серед них монографія «Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності».

 

Присяжнюк Михайло Петрович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Господарсько-правове  регулювання здійснення державних закупівель». Практикуючий адвокат. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення.

Автор більше тридцяти наукових праць з проблем цивільного, господарського та міжнародного приватного права. Приймав участь у підготовці Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України.

 

Козяр-Скок Лілія Володимирівна, старший викладач кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «міжнародне право».

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему: «Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна».

Автор 20 наукових праць з питань вдосконалення міжнародного приватного права, правового регулювання спадкових відносин в Україні та ФРН, діяльності нотаріату, серед них монографія: «Окремі питання спадкування з іноземним елементом: консул, нотаріус, суд».