Темою наукових досліджень кафедри є «Адаптація законодавства України до правової системи Євросоюзу». Тому, з метою розгляду проблем та перспектив розвитку науки в умовах євроінтеграції, залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до наукового пошуку та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні, кафедра права спільно з Подільською правовою лігою започаткувала проведення  науково-практичної інтернет-конференції «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу». Конференцію було проведено 17 лютого 2020 року.

У конференції взяли участь представники судової гілки влади, а також науковці

         Львівського національного університету імені Івана Франка,

         Дніпровського гуманітарного університету,

         Національного університету «Одеська юридична академія»,

         Запорізького національного університету,

         Національного університету «Запорізька політехніка»,

         Академії Державної пенітенціарної служби,

         Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,

         Хмельницького національного університету.

програма конференції

ЗБІРНИК конференції

Збірник тез конференції розміщено у репозитарій ХНУ:

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8839