м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, 4 корпус ХНУ, ауд. 4-416

 

Важливою складовою частиною навчального процесу є навчальна практика. Вперше з 1 по 30 жовтня 2020 року її проходили майбутні юристи – студенти групи Право -17-1. Базами практики були органи державної влади та адвокатські структури.

Практика проводилась з метою закріплення теоретичних знань, здобутих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права; придбання навиків та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

В юридичному відділі Хмельницької районної державної адміністрації студенти ознайомились з порядком формування та компетенцією Хмельницької РДА,  вхідною та вихідною документацією юридичного відділу, проаналізували зміст скарг, з якими звертаються громадяни, вивчили порядок надання відповідей на скарги та самостійно складали різні процесуальні документи. 

Під час проходження практики в Хмельницькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги студенти вивчили порядок надання правової інформації населенню щодо питань пов‘язаних із земельною реформою, наданням відпусток на період карантину. Вчились давати консультації і роз’яснення з правових питань щодо пояснення підстав розірвання договору оренди-паю, встановлення факту існування трудових правовідносин. Набули навичок складання заяв, скарг, інших документів правового характеру ( позовні заяви про стягнення аліментів, стягнення пені за прострочення сплати аліментів тощо)

Насиченою та цікавою була практика в адвокатських структурах. Так, в адвокатській конторі «Місяць і партнери» студенти навчались застосовували свої теоретичні знання та набули практичних навичок при виконанні  доручених їм завдань. Залучались до складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань, заперечень). Були присутні на судових засіданнях по розгляду кримінальних, господарських, цивільних справ. 

А студенти, які проходили практику в адвоката Бляхарського Ярослава Станіславовича знайомилися зі справами господарського та цивільного судочинства, складали позови про стягнення заборгованості за договором позики та кредитним договором,  формували до них додатки і надсилали всім учасникам судового процесу; навчились складати клопотання про витребування доказів.

Отже, при проходженні навчальної практики здобувачі вищої освіти не тільки закріпили і поглибили теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних і спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набули умінь та навичок правозастосовчої практичної діяльності,  спрямованої на захист прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Студенти-практиканти та викладачі кафедри права щиро вдячні всім керівникам від баз практик за забезпечення ефективної організації та проведення практики.

 

Post Author: Наталія Петляк