Site Loader

Зустріч викладачів і студентів кафедри  права зі стейкхолдером по обговоренню освітніх програм «Право»

14 липня 2020 року за ініціативи кафедри права Хмельницького національного університету у режимі відео конференції через ресурс Zoom відбулася зустріч викладачів та студентів кафедри зі стейкхолдером, членом ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області Заболотним Антоном Миколайовичем. Було обговорено  компоненти діючих на сьогодні освітніх програм 2017 та 2019 років першого (бакалаврського) рівня навчання. Стейкхолдер запропонував шляхи удосконалення системи програмних результатів навчання за цими освітніми програмами, а також звернув увагу на необхідність підвищення рівня практичної підготовки студентів починаючи з першого курсу. Також, враховуючи власну адвокатську спеціалізацію, Заболотний А.М. довів до присутніх викладачів кафедри права та студентів актуальну інформацію про методику формування у студентів знань тактики захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання при порушенні договірних відносин. Відповідаючи на запитання викладачів кафедри права, А.М. Заболотний розповів про значення впровадження в Україні проекту «Електронний суд», основною метою якого є налагодження процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу, а також іншими державними структурами з метою забезпечення справедливого та неупередженого правосуддя в Україні.

Викладачі кафедри щиро вдячні за цікаву інформацію та цінні рекомендації щодо вдосконалення освітніх програм.

 

 

 

Post Author: pravoxnu