Site Loader

В останніх два тижні травня на  кафедрі права проходив захист курсових робіт з навчальних  дисциплін «Теорія держави і права» студентами групи ПРАВО-19-1 та  «Фінансове право України» студентами групи ПРАВО-17-1.

Згідно Порядку організації освітнього діяльності за технологіями дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті захист курсових робіт проводився комісією у складі завідувача кафедри М.П.Вавринчука, доцентів кафедри С.Й.Кравчука, С.І.Лучковської та О.В.Когут.  Захист проходив у присутності всіх студентів групи, а процедура захисту фіксувалась відео- і аудіо-записами, а також була збережена на скріншотах.

 

 

Тексти курсових робіт студенти надали в електронному вигляді, а після завершення карантинних заходів курсові роботи будуть подані на кафедру у паперовому варіанті.

Незвичність формату відкрила нові грані студентської взаємодії, взаємодопомоги та дозволила майбутнім юристам засвоїти навички публічного виступу, опонування та дискусії. Крім цього, захист цих курсових робіт завершує аудиторний цикл навчання і є своєрідною перепусткою до складання екзаменів.