Site Loader

Колектив кафедри права продовжує плідно працювати в умовах карантину. Так, 7.05.2020 відбулося засідання кафедри на якому обговорювалися актуальні  питання діяльності кафедри.

Насамперед було розглянуто питання щодо підготовки кафедри до проведення акредитації.  Доповідач по цьому питанню С.Й.Кравчук повідомив, що оновлені освітня програма та навчальний план,  до якого внесені зміни відповідно до пропозицій стейкхолдерів та студентів усіх курсів спеціальності Право. Завершена робота над підготовкою для використання  студентами силабусів по усіх навчальних дисциплінах. Крім цього, по кожній начальній дисципліні студентами підготовлено рецензії по проблемних питаннях їх вивчення  із пропозиціями для викладачів по покращенню викладання.

Завідувач кафедри М.П.Вавринчук наголосив, що важливим аспектом акредитації є дотримання студентами академічної доброчесності. Тому необхідно довести  до кожного студента нашої спеціальності зміст принципів і фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, закріплених у Кодексі академічної доброчесності Хмельницького національного університету. Також М.П.Вавринчук доповів про  завдання науково-педагогічних працівників кафедри щодо забезпечення навчального процесу з використанням дистанційних технологій навчання та зупинився на питаннях організації підсумкових контрольних заходів в режимі онлайн.

Розглядалось і питання стану та перспектив розвитку профорієнтаційної роботи в соціальних мережах. Доцент С.І. Лучковська зазначила про активізацію цього процесу. Так, ведеться сторінка, а також створено групу кафедри права у Фейсбуці, які постійно наповнюються необхідним інформаційним контентом. Викладачі кафедри рекомендували залучати студентів першого та другого курсів спеціальності Право до поширення інформації про нашу спеціальність серед випускників шкіл, які вони закінчували.