Site Loader

26 лютого 2020 року в залі судових засідань доцент кафедри права Світлана Ігорівна Лучковська провела відкрите семінарське заняття з дисципліни «Основи права Європейського Союзу» на тему «Правовий статус Європейського Союзу» за участі завідувача кафедри права Миколи Пророковича Вавринчука.

На обговорення були винесені такі питання:

  1. Передумови європейської інтеграції.
  2. Паризький договір 1951 р.
  3. Римські договори 1957 р.
  4. Єдиний європейський акт 1986 р.
  5. Маастрихтський договір 1992 р. і створення Європейського Союзу.
  6. Амстердамські договори і реформування Євросоюзу.
  7. Ніццький договір і розширення Євросоюзу.
  8. Проект Конституції ЄС та Лісабонські договори.

Студенти виявляли активність у розгляді матеріалу семінарського заняття. Також, окрім усного опитування студентів були опрацьовані окремі практичні завдання під час колективного обговорення винесених питань в окремих групах, де студенти самостійно формулювали конкретні питання за темою заняття та давали на них відповіді.

В результаті обговорення основних питань семінарського заняття були зроблені висновки про те, що в сучасному світі інтеграція відбувається  у декілька  етапів:  від  створення  умов  для  вільної  торгівлі  до  координації  країнами  напрямів  своєї  політики  в  різних  галузях.  І  хоча  кількість  інтеграційних  організацій,  які  створюються  для  управління  відповідними  процесами,  постійно  збільшується,  тільки  Європейський  Союз  досяг такого ступеня інтеграції, коли перед його країнами-членами постало питання про проведення спільної економічної, зовнішньої та внутрішньої політики.

Також була досягнута мета семінарського заняття: з’ясувати  поняття  європейської  інтеграції  та  її  передумови;  згадати  про найбільш відомі інтеграційні проекти та об’єднання, що передували утворенню європейських  співтовариств;  ознайомитись  з  основними  етапами європейської інтеграції та формування права Європейського Союзу.

 

Post Author: pravoxnu