Site Loader

26 лютого 2020 року викладач кафедри Когут Ольга Володимирівна провела відкрите лекційне заняття для студентів групи ПРАВО-19-1 з навчальної дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів України».

Було розглянуто тему  «Засади функціонування судової влади». Викладач звернула увагу студентів на поняття,  ознаки та функції судової влади. Було проаналізовано співвідношення правосуддя та  судочинства, а також дано коротку характеристику таким видам судочинства, як: конституційне, кримінальне, цивільне, господарське, адміністративне судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення. Виклад теоретичного матеріалу підкріплювався прикладами судової практики.

Post Author: pravoxnu