Site Loader

Викладач кафедри права О.В. Когут  розповідає кращим студентам групи ПРАВО-19-1 про організацію науково-дослідної роботи студентів. Зокрема було розкриті питання вибору теми наукового дослідження, аналізу теоретичного матеріалу та законодавства з обраної тематики, а також вимоги до оформлення наукового доробку

Post Author: pravoxnu